RODO » Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zarząd Szkolnego Związku Sportowego Gminy Gorlice informuje, że działa z poszanowaniem Państwa prawa do decydowania o swoich danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku)  - nazywanego ogólnie  RODO. Wypełniając obowiazek uregulowany zapisami art. 13 RODO informujemy:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkolny Związek Sportowy Gminy Gorlice z siedzibą w Kobylance 630, e-mail: szs@gmina.gorlice.pl
2. SZS Gminy Gorlice może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przygotowania, organizacji i  imprez sportowych, ich dokumentowania, obsługi księgowej, technicznej i administracyjnej, archiwizacji dokumentów oraz prowadzenia statystyki wyników sportowych.
3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania i do ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do usunięcia swoich danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niz okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
4. Kazdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych w SZS Gminy Gorlice stanowią: zgoda, obowiązek prawny lub wykonywanie umowy zgodnie z art. 6, ust.1 RODO.
6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
        Dziękujemy Państwu za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną Szkolnego Związku Sportowego Gminy Gorlice. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zgodny z prawem i zapewniający ich bezpieczeństwo.
                                                                                                                                   Zarząd Szkolnego Związku Sportowego Gminy Gorlice


© 2024 Szkolny Związek Sportowy Gminy Gorlice

Opracowanie  BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne